25.03.2013 - ILUO Faktura wersja 3.0.40

logo iluo kolorDziś trafia do sprzedaży świeżutka wersja programu ILUO Faktura. Dostępne są aż 3 warianty oprogramowania: START, KOMFORT i PREMIUM. Najważniejsze cechy nowej wersji to: wielojęzyczność, wielowalutowość, nowe faktury (eksportowe, WDT, marża), moduł uprawnień, rozliczenia z klientami, praca na wielu stanowiskach i wiele innych...

Zmiany w wersji 3.0.40(S-START, K-KOMFORT, P-PREMIUM)

 1. Nowe warianty ILUO Faktura - KOMFORT, PREMIUM
 2. Wielooddziałowość (punkty handlowe) (K, P):
  • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby oddziałów firmy (punktów handlowych, sklepów, handlowców itp.).
  • Możliwość zdefiniowania nagłówków dokumentów handlowych oraz sposobu numeracji dokumentów niezależnie dla kazdego z oddziałów.
 3. Pełna obsługa walutowości (P):
  • Faktury: krajowe w walucie, eksportowe, WDT
  • Rozrachunki walutowe
  • Kasy wielowalutowe, rachunki walutowe
  • Definiowanie kursów tabel bankowych, tabel statycznych (własnych)
  • Automatyczne pobieranie kursów walut przez internet
  • Definiowanie dowolnej liczby cen złotówkowych/walutowych (dodano atrybut stała cena / stała marża)
  • Mechanizm przeliczania cen dla istniejących już pozycji dokumentu (przy zmianie ceny, zmianie waluty dokumentu, zmianie kursu waluty)
 4. Eksport danych do systemów księgowych: RAKS, Rewizor, Rachmistrz (S, K, P).
 5. Funkcje eksportu, importu kontrahentów i towarów (CSV, XML) oraz mechanimy zbiorczej zmiany danych (K, P).
 6. Dodanie modułu uprawnień (wariant KOMFORT - prosty, wariant PREMIUM - rozbudowany):
  • blokowanie akcji/operacji (np. tworzenia, modyfikacji, kasowania, drukowania, itp.) dla różnych kontekstów (towar, kontrahent, faktura, itp.) (K, P)
  • ukrywanie dowolnych pól formularzy, (P)
  • ukrywanie kolumn przeglądarki danych, (P)
  • mechanizmy definiowania podzakresów danych, dla których określamy szczególne uprawnienia, (P)
  • definiowanie modułów funkcjonalnych, pozwalających na dostęp do pewnych grup operacji (waluty, windykacja, faktury zaliczkowe, faktury marża i inne) (K, P)
 7. Przeliczenia cen walutowych/marż walutowych w zależności od kursu. (P)
 8. Obsługa rachunków zwykłych (bez vat). (S, K, P)
 9. Przebudowanie większości raportów i wydruków dokumentów w celu dostosowania ich do obsługi wielowalutowości. (P)
 10. Faktury w językach obcych (niemiecki, angielski) oraz faktury dwujęzyczne (polsko-angielska, polsko-niemiecka). (K, P)
 11. Wydruk oferty handlowej na podstawie zamówienia. (S, K, P)
 12. Przygotowanie angielskiej wersji językowej interfejsu użytkownika. (S, K, P)
 13. Udostępnienie modułu definiowania raportów dla zaawansowanych użytkowników (wdrożeniowców). (P)
 14. Pełny układ Odbiorca-Nabywca-Płatnik na fakturze, rachunku oraz paragonie imiennym. Możliwość rozdzielenia ról nabywcy, odbiorcy i płatnika i wydrukowania ich danych na fakturze. (S, K, P)
 15. Mechanizm cofania numeratora dokumentów, przy kasowaniu ostatniego dokumentu (można skasować dowolną liczbę dokumentów, jeśli zawsze kasujemy ostatnio wystawiony). (S, K, P)
 16. Parametr działania filtra etykiet działanie iloczynu lub sumy logicznej (and / or). (S, K, P)
 17. Kalulator do pól numerycznych. (S, K, P)